Chord Memory Di Kapal Sri Mawi oleh


Di Sada tikki ujui
Tanggal lima januari
Naeng mulak au sian kalimantan
Mulak tu pulau jawa i

Pajumpang au dohot ho
Rappak markapal Sri Mawi I
Hita nadua

I do mula na hasian
Marsitandaan au dohot ho
Hape di na sopanagaman
Laos tubu ma holong ni roha

Mansai sonang pangkilalaan
Soada be na hurang i
Di hita nadua

Turun sian kapal i
Di Semarang
Pelabuhan Tanjung Mas i
Tung borat do roha i
Naeng marsirang

Di Hotel Trio Magelang i
Na gabe saksi di hita nadua
Hita nadua
Na marsihaholongan

I do mula na hasian
Marsitandaan au dohot ho
Hape di na sopanagaman
Laos tubu ma holong ni roha

Mansai sonang pangkilalaan
Soada be na hurang i
Di hita nadua

Turun sian kapal i
Di Semarang
Pelabuhan Tanjung Mas i
Tung borat do roha i
Naeng marsirang

Di Hotel Trio Magelang i
Na gabe saksi di hita nadua
Hita nadua
Na marsihaholongan