Chord Mataran Billa’ oleh


Tangku kapang dikka’
Tommu male memboko’
Memboko’ duka penammu siulu’
Dio mai kaleku

Kengku issanni duka
Lamu sa’bianganna’
Tae’ra na den tu rannungku siulu’
Lako kalemu

Ya tonta mane sitammu
Masannang tongan penammu siulu’
Susi duka lan penangku
Umpa’kaboro’ batang kalemu

Apa totemo duka
Mu pa’dikki batang kaleku
Maleko sola to senga’
Sondana batang kaleku
Susi billa’ taranna penammu
Unnira’ penangku

Du~du~du~du-du~du
Du~du~du~du-du~du
Mapanding tongan penangku siulu’

Kengku issanni duka
Lamu sa’bianganna’
Tae’ra na den tu rannungku siulu’
Lako kalemu

Ya tonta mane sitammu
Masannang tongan penammu siulu’
Susi duka lan penangku
Umpa’kaboro’ batang kalemu

Apa totemo duka
Mu pa’dikki batang kaleku
Maleko sola to senga’
Sondana batang kaleku
Susi billa’ taranna penammu
Unnira’ penangku

Du~du~du~du-du~du
Du~du~du~du-du~du
Mapanding tongan penangku siulu’

Du~du~du~du-du~du
Du~du~du~du-du~du
Mapanding tongan penangku siulu’