Chord Kekaruen Omi Sae oleh

Kekaruen omi sae
Ke solo’ rokko mi allo
Iatu penangku lan
Mamali’ makarorrong

Kemandalan mi tu bongi
Millik mo’i misa-misa
Sisola uai matangku
Sae lako masiang

Manda’ kukilalai nasang
Turunan di lembangku
Tondok kunai dadi
Sola rapu tallangku

Bua’ rika di patumba
Tanete mealla’i
Kengku rappan manuk-manuk
La mettiaa’na’ mati’

Kemandalan mi tu bongi
Millik mo’i misa-misa
Sisola uai matangku
Sae lako masiang

Manda’ kukilalai nasang
Turunan di lembangku
Tondok kunai dadi
Sola rapu tallangku

Bua’ rika di patumba
Tanete mealla’i
Kengku rappan manuk-manuk
La mettiaa’na’ mati’
La mettiaa’na’ mati’

Judul Kekaruan Omi Sae