Lirik Dara Lenggon Oleh Memel, Olax

Masang palita
Lenggon netek ki’ mata
Lenggon dara lenggon
Minyak ka baki
Lenggon baki ka anam
Lenggon dara lenggon

Minta’a tuah
Lenggon pamang jubata
Lenggon dara lenggon
Manyak rejeki
Lenggon ka tahunt nian
Lenggon dara lenggon

Rumah nyu jauh
Lenggon kampong parigi
Lenggon dara lenggon
Asamnya raba
Lenggon dari maluku
Lenggon dara lenggon

Muhanyu e’do
Lenggon batol sarasi
Lenggon dara lenggon
Rasa bai’ya
Lenggon jauh man ka’o
Lenggon dara lenggon

Bajunya biru
Lenggon na’ap ka’poa
Lenggon dara lenggon
Makan na ratak
Lenggon man sudu’ garpu
Lenggon dara lenggon

Baru batamu
Lenggon diri’badua
Lenggon dara lenggon
Matar dah bai’
Lenggon jauh man aku
Lenggon dara lenggon

Numuk kan pagar
Lenggon Kapala ngo’go
Lenggon dara lenggon
Nimang pangayak
Lenggon ka tang’gah sami
Lenggon dara lenggon

Memang dah manyak
Lenggon aku namui’
Lenggon dara lenggon
Nyoba dirinyu
Lenggon tapat ka ati
Lenggon dara lenggon

Tongko’nya kame
Lenggon samak panyugu
Lenggon dara lenggon
Pinangnyu muda’
Lenggon ka sanggo ledo
Lenggon dara lenggon

Ame ba’labih
Lenggon marangeh aku
Lenggon dara lenggon
Nang lain manyak
Lenggon balabih edo’
Lenggon dara lenggon

Magar karati
Lenggon kayu bung’ garis
Lenggon dara lenggon
Ngapat barang’gi
Lenggon santan kalapa
Lenggon dara lenggon

Biar ku mati
Lenggon ka ijung karis
Lenggon dara lenggon
Asal manjadi
Lenggon badan badua
Lenggon dara lenggon

 

Sampul lagu Dayak - Dara Lenggon
Judul Dara Lenggon
Artis Memel, Olax
Dirilis 2005
Penulis lagu Olax